Zdravie

Voda nie je samozrejmosť

Čo sa týka našej pitnej vody, jediný problém, s ktorým sa stretávame, môže byť horšia kvalita, tvrdá voda a vodný kameň. Môžeme byť, ale radi, že toto je asi náš najväčší problém.

Keď zasiahne katastrofa, zvyčajne sa problém prejaví vo vode. Povodne, zosuvy pôdy, cunami, búrky, vlny horúčav sú stále častejšie a intenzívnejšie.

Nebezpečenstvá súvisiace s vodou alebo vodné riziká sú výsledkom zložitých interakcií v kaskáde procesu oceán – atmosféra – zem. Očakáva sa, že povodne a suchá sa v dôsledku globálneho otepľovania zvýšia. Zvýšené vplyvy a náklady súvisiace s nebezpečenstvami súvisiacimi s vodnými rizikami možno pripísať takým faktorom, ako je zvýšená frekvencia a veľkosť udalostí, neplánovaná urbanizácia, zhoršovanie ekosystémových služieb, zraniteľné živobytie a nepresné vnímanie rizika zo strany verejnosti. Úlohou je identifikovať vhodné a včasné adaptačné opatrenia v neustále sa meniacom prostredí.

Predpokladá sa, že vyššie a extrémnejšie teploty, menej predvídateľné poveternostné podmienky budú mať vplyv na dostupnosť a distribúciu zrážok, snehu, tokov riek a podzemných vôd a ďalej budú zhoršujú kvalitu vody. Spoločenstvá s nízkymi príjmami, ktoré sú už teraz najzraniteľnejšie voči akýmkoľvek ohrozeniam dodávok vody, budú pravdepodobne postihnuté najhoršie.

Predpokladá sa viac záplav a sucha. Zmeny v dostupnosti vody ovplyvnia aj zdravotnú a potravinovú bezpečnosť, ktoré už preukázali dynamiku utečencov a politickú nestabilitu.

Testovanie zloženia vody je prvým krokom k čerstvejšej a chutnejšej vode každý deň. Obráťte sa na miestneho predajcu a naplánujte si analýzu vody v domácnosti.

 

Leave a Comment