Komerčné články Praktické tipy Zdravie

Nedostatok pitnej vody na svete

Hnačkové choroby si každý rok vyžiadajú životy približne dvoch miliónov detí – 5 000 za deň a spôsobujú nespočetné množstvo ďalších chorôb. Deti sú prvé, ktoré ochorejú a umierajú v dôsledku chorôb súvisiacich s vodou a hygienou, ako sú hnačka, cholera a týfus. Rozbor vody v týchto krajinách je prakticky nemožný.

Hnačka sa šíri najľahšie v prostrediach so slabou hygienou, kde nie je k dispozícii bezpečná voda – často v oblastiach zasiahnutých ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami. Choroby prenášané vodou sú jedným z hlavných prípadov úmrtnosti do 5 rokov spolu s pneumóniou, maláriou a osýpkami.

V prípade katastrof sa rýchlo poškodia vodovodné a sanitárne zariadenia, ktoré nie sú riadne chránené. Keď prírodné katastrofy, ako sú zemetrasenia a povodne alebo katastrofy spôsobené človekom, ničia alebo kontaminujú zásoby vody, potom sú životy detí vo veľkom nebezpečenstve.

Deti sú obzvlášť ohrozené nebezpečenstvom znečistenia vody v núdzových situáciách, ako sú prírodné katastrofy a konflikty, UNICEF sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnú vodu a primeranú hygienu do 72 hodín od vzniku mimoriadnej udalosti. Ako súčasť okamžitej reakcie na núdzové situácie distribuuje UNICEF „Základné rodinné vodné súpravy“, ktoré obsahujú skladacie vedro, tyčinky mydla, tablety na čistenie vody a pokyny na ich použitie v miestnom jazyku.

Bangladéš je každoročne zasiahnutý povodňami, takže pravidelné partnerstvo UNICEF s vládou v oblasti hygieny zahŕňa opatrenia týkajúce sa pripravenosti na rýchle prijatie mimoriadnych zásahov tam, kde sú najviac potrebné, napríklad dezinfekcia studní a poskytnutie dočasnej vody a hygienických zariadení pre milióny postihnutých ľudí.

Najlepším spôsobom, ako čeliť následkom mimoriadnej udalosti, je umožniť miestnym komunitám, aby sa starali o svoje zásoby vody, a vlády, aby investovali do zabezpečenia vody a hygieny aj v tých najťažších obdobiach.

Leave a Comment