Úspech a podnikanie

Vizitky a obaly so záložkou – vaša šanca na úspech

Ohúrte klientov originálnosťou a zapamätajú si vás

Keby sme chceli parafrázovať obľúbený a chronicky známy výrok: Kto nie je na facebooku, akoby ani neexistoval, museli by sme povedať: Kto nemá vizitku, akoby ani nebol súčasťou biznisu. Pre každého, kto sa pohybuje v obchode, kto chce dať o sebe vedieť, je samozrejmou povinnosťou zadovážiť si vizitku. Táto rozmerovo malá, ale informačne veľká kartička vám pomôže otvoriť brány do sveta podnikania, do spoločnosti, do ktorej sa usilujete a chcete dostať. Jednoducho do vášho vytúženého sveta. Tlač vizitiek nie je náročná. Predchádza jej však zložitejšie štádium, ktoré obsahuje výber rozmeru vizitky a kvality papiera, výber typu písma a voľba grafiky. A, samozrejme, kvalitný a relevantný obsah, ktorý povie o jej majiteľovi všetky podstatné a niekedy skoro až životne dôležité informácie. Krásny, prepracovaný, originálny dizajn, ktorý zvýrazňuje zameranie vašej firmy či podnikania, je potom už len povestnou čerešničkou na torte. Vtedy sa dá vizitka považovať za umelecké dielo s veľkým dosahom na cieľovú skupinu.

Closeup portrait of two successful business executive exchanging business card

Closeup portrait of two successful business executive exchanging business card

Formujte korporátnu identitu aj prostredníctvom obalov

Okrem vizitiek sú pre firmu dôležité aj ďalšie formy prezentácie, ktoré by mali korešpondovať a byť v jednej grafickej línii s inými firemnými tlačovinami. Sú to napríklad papiere s predtlačenými hlavičkami alebo i obaly so záložkami. Tlač obalov by mala byť taktiež v súlade s korporátnou identitou a obsahovať rovnaké grafické prvky ako ostatné materiály používané firmou. I tu je však dôležité dobre si vybrať vhodný formát a materiál, z ktorého by mal byť takýto obal vyhotovený. Tiež je treba zvoliť povrchovú úpravu a celkové spracovanie tlače obalov. Takýto obal v sebe automaticky skrýva aj výsek pre vizitky, či už štandardné, ktorých je niekoľko druhov, alebo, samozrejme, dá sa vyhotoviť i výsek podľa konkrétnych požiadaviek. Do správne zvoleného a vytlačeného obalu nie je potom problém vložiť čokoľvek od pozvánok, cenových kalkulácií cez vaše firemné letáky až po akciové ponuky.

V čase, keď sú informácie to najdôležitejšie a najcennejšie, čo môžete poskytnúť svojim obchodným partnerom, je správne vytlačená vizitka a obal to najlepšie, čo môžete pre svoju firmu, a tým i pre seba urobiť. Zvoľte si správne, vyhotovte si propagačné materiály, dajte o sebe vedieť celému svetu a buďte úspešní vo všetkom, čo robíte.

Leave a Comment