Úspech a podnikanie

Ako zlepšiť vaše komunikačné schopnosti? Pomôžu vám emócie

Kľúč k vytvoreniu magického života sa začína a končí komunikáciou. Je to ten najsilnejší faktor, ktorého veľkosť spočíva v tom, ako sa prezentujeme pri rozhovore. Možno si to ani neuvedomujeme, no veľmi veľa z toho, čo sa pri tejto akcii deje je ovplyvnené stavom našej emocionálnej úrovne. Od jej úrovne v mnohých prípadoch závisí celá komunikácia.

Spôsob, ako posilniť svoju komunikačnú silu, je získať informácie o emocionálnej inteligencii a uvedomiť si, že pred tým, než dôjde ku konverzácii prežívame určité pocity, ktoré nám dovoľujú alebo naopak nedovoľujú adekvátne reagovať.

Čo je emocionálna inteligencia?

Emocionálna inteligencia je vedomá schopnosť prepojenia našej mysle s pocitmi a prežívaním, čo môžeme využiť pri dosiahnutí nášho cieľa. Ako náhle sa nám podarí pochopiť túto podstatu a dokážeme ju ovládať, dokážeme zvládnuť nejednu komunikačnú bariéru v našom živote.

Záleží aj na ostatných?

Na tom, akými ľuďmi sa obklopujete počas svojho života. Väčšina ľudí si myslí, že jazyk je primárny faktor komunikácie, ale v skutočnosti je to nevyslovené spojenie, ktoré ľudia inštinktívne cítia okolo seba. Tým, že ste sympatizovali s vibráciami ľudí a identifikovali ich emocionálny stav, máte výhodu v každej komunikácii.
Ak sa teda budete nachádzať v okolí ľudí, ktorí sršia optimizmom, majú jasné a čisté myšlienky a sú optimisticky naladení, aj vaše komunikovanie s nimi bude na rovnakej úrovni a bez najmenšieho stresu.

Chce to tréning

Ak sa naučíte vyzdvihnúť emocionálny stav iných ľudí, bude to najväčšia výhoda pre vašu komunikačnú stratégiu, akú kedy budete mať. Vďaka tomu sa môžete inštinktívne venovať ľuďom a príležitostiam, ktoré sa zhodujú s vašim koncovým cieľom.
Nezabudnite teda priatelia, že najsilnejšia zložka komunikácie je priamo spojená s vašou emocionálnou inteligenciou, s emočným stavom, v ktorom ste pri rozhovore a s vašou schopnosťou vyzdvihnúť emocionálny stav druhých.

Leave a Comment