Komerčné články

Prekvapilo vás vyúčtovanie za služby poskytované v súvislosti s využívaním bytovej jednotky? Ako môžete postupovať?

Bývať vo vlastnom byte je príjemné, ale ak nie sú medzi vlastníkmi bytových jednotiek jasne nastavené pravidlá, môže vás vymeraný (nedo) platok nakoniec prekvapiť.

Obráťte sa na povolanú osobu

Každá jedna bytová zástavba by mala mať (aj podľa zákona) svojho správcu, ktorý sa bude starať o niektoré veci aj za vás. To znamená, že všetky služby poskytované v súvislosti s užívaním bytov, ako je napríklad ročné vyúčtovanie, by mali byť pevne riadené, vedené a udržiavané k spokojnosti všetkých obyvateľov domu.

Na základe toho vám môže potom táto povolaná osoba priniesť všetky dôležité dokumenty, v ktorých by malo byť uvedené, ktoré služby ste využili vy a v akej sume to budete musieť uhradiť.

Môžete vymeniť správcu?

Ak neviete jasne identifikovať, čo a za čo sa platí, máte určité pochybenia, ktoré sa nevyriešili ani časom, môžete požiadať o zmenu správcu.

Pokiaľ ide o význam jednotlivých položiek obsiahnutých vo vyúčtovaní, najdôležitejšími, vzhľadom na ich výšku, sú:

  • náklady na vykurovanie
  • dodávka teplej úžitkovej vody
  • dodávka pitnej vody (vodné a stočné)

V prípade, že vlastník jednotky nesúhlasí s obsahom vyúčtovania záloh, je potrebné, aby ho najskôr reklamoval u spoločenstva vlastníkov bytových jednotiek, prípadne tiež aj u správcovskej firmy, ktorá pre spoločenstvá vlastníkov jednotiek vykonáva správu domu a vyúčtovanie záloh.

Uviesť by ste tu mali všetky podstatné náležitosti, skutočnosti, a to s ktorými položkami reklamujúci nesúhlasí. Samozrejme, že najlepšie je to písomnou formou a doporučeným listom s doručenkou, ktorú zašlete na adresu sídla správcu alebo správcovskej spoločnosti.

Ak by ste mali podozrenie na zlý stav vodomerov a iných vecí, môžete požiadať o odborné posúdenie inou stranou, ak sa pochybenie preukáže, dá sa potom žiadať aj o odškodnenie.

Leave a Comment