Komerčné články

Čerpáte financie z verejného sektora? Nepremeškali ste lehotu na zápis do registra partnerov verejného sektora?

Ak ste podnikateľom ( fyzická alebo právnická osoba), ktorý čerpá financie z verejných zdrojov, získal akýmkoľvek spôsobom podporu zo strany štátu alebo EU, dodáva verejnému sektoru služby alebo tovar, či poskytuje zdravotnú starostlivosť a má uzavretú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, mali by ste mať povinnosť zaevidovať sa do registra partnerov verejného sektora.

Neznalosť zákona neospravedlňuje, takže žiadne výhovorky a ani generálny pardon vám nepomôžu. Preto si prečítajte základné informácie o tom, ako v takýchto prípadoch postupovať.

Netýka sa to len novozaložených firiem

Ak si myslíte, že sa táto povinnosť týka len novo založených s.r.o., mýlite sa. Aj podnikatelia, ktorí nadviazali takúto spoluprácu so subjektom verejného sektora, sa musia zapísať do tohto zoznamu. Zákon, ktorý je platný od 1. 2. 2017 to presne vymedzuje aj v konkrétnych lehotách, ktoré už môžu byť aj premeškané.

Teda, ak ste spoločnosť, ktorej sa táto povinnosť týka a zmluvu o spolupráci ste uzatvorili pred platnosťou tohto zákona, mali ste možnosť využiť lehotudo 31. 7. 2017. V tejto dobe bolo vašou povinnosťou zaregistrovať sa do RPVS. Firmy, ktoré boli založené po účinnosti a platnosti zákona č. 315/2015 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, majú povinnosť sa zapísať do zoznamu okamžite.

Vysoké sankcie za porušenie zákona

V oblasti zákona o partneroch verejného sektora môže byť porušení viacero, od čoho sa samozrejme odvíja aj forma sankcií. Ak sa zámerne budete vyhýbať poskytnutiu údajov pre tieto účely, dodáte nepravdivé alebo neúplne informácie a zámerne sa budete vyhýbať zapísaniu do registra, môže vám hroziť pokuta až do výšky od 10 000 € do 100 000 €, tiež sa môže stať, že dôjde zo strany verejného sektora k odstúpeniu od zmluvy, ktorú s vami uzatvoril. V každom prípade si to radšej preverte, aby nevyšla vaša snaha a úsilie nazmar.

Leave a Comment