Komerčné články Praktické tipy

Starajte sa o vašu vodu

Pre človeka je veľmi potrebné, aby voda, s ktorou denne prichádza do kontaktu bola v dobrej kvalite. Našťastie žijeme v dobe, kedy je veľmi jednoduché dať si spraviť rozbor vody, aby sme vedeli na čom naozaj sme. Toto isté platí aj o vode pre rybičky vo vašom akváriu.

Aj keď vaša akváriová voda vyzerá čisto, ak substrát trochu zamiešate, môžete byť šokovaní tým, koľko nečistôt je prítomných vo vode. Keď sa rybky kŕmia, častice potravy padajú na dno, kde sa rozpadajú. Medzitým sa konzumované jedlo nakoniec uvoľňuje späť do vody, ako moč alebo výkaly, čo tiež zvyšuje problém zlej kvality vody. Nakoniec sa tieto odpady akumulujú v akváriu, a to ako pevné zvyšky v štrku ako aj rozpustené chemikálie, ako sú dusičnany a fosfáty.

Odpadové produkty však nie sú jediným dôvodom zmeny kvality vody. Stopové prvky a minerály vo vode, sú dôležité pre stabilitu zloženia vody pre vaše ryby. V priebehu času sa stopové prvky buď vyčerpajú alebo odfiltrujú. Okrem toho nedostatok stopových prvkov bude mať nepriaznivý vplyv na vitalitu a zdravie rýb, ako aj na baktérie biofiltra, ktoré odstraňujú amoniak z vody. Pravidelná výmena vody je takmer rovnako dôležitá, ako keď im dávate vitamíny a minerály, aby ste ich udržali silné a zdravé.

Odpad z dusičnanov a fosforečnanov

Okrem zvyškov, ktoré vidíte, sa nahromadia ďalšie neviditeľné vedľajšie produkty prírodného odpadu nazývané dusičnany a fosfáty. Tieto kladú na ryby chronický stres, vďaka čomu sú náchylnejšie na choroby. Zvýšený dusičnan tiež brzdí rast mladých rýb a narúša normálnu reprodukciu dospelých rýb. Dusičnany a fosfáty tiež podporujú rast rias. Výmena vody je najlepším spôsobom, ako udržať hladinu dusičnanov a fosfátov na nízkej úrovni.

Frekvencia výmeny vody

Výmena vody by mala byť súčasťou pravidelnej údržby akvária, ale jej frekvencia sa môže mierne líšiť v závislosti od veľkosti akvária a počtu rýb. Menšie, silne zásobené nádrže si budú vyžadovať častejšiu výmenu vody ako väčšie akváriá.

Dobrým pravidlom je meniť každý týždeň 10 až 15 percent vody. Vodu vo väčšom akváriu môžete meniť v priebehu štyroch týždňov, ale toto by mala byť maximálna doba medzi výmenami vody.

Leave a Comment