Komerčné články

Nestraťte sa v preklade

Môžete si myslieť o sebe, že ste dobrý v cudzom jazyku, veď články v zahraničných novinách čítate bez akýchkoľvek problémov, po anglicky/španielsky/nemecky/svahilsky sa dorozumiete tiež ľavou zadnou. Easy peasy lemon squeezy, ako by povedal Angličan. A tak, keď je v práci problém s preložením anglických dokumentov do slovenčiny, prihlásite sa. No už pri prvých vetách viete, že ste sa precenili. To, čo vám v cudzom jazyku stačí na bezproblémovú komunikáciu, vám nemusí stačiť na bezproblémové preloženie odborného textu. Netrápte sa zbytočne, výsledok bude aj tak kostrbatý.

shutterstock_155779847

Využite služby odborných prekladateľov

V takomto prípade urobíte najlepšie, keď využijete prekladateľské a tlmočnícke služby. Prečo je to pre vás výhodnejšie, ako keby ste sa mali trápiť? Nebudete musieť hľadať každé odborné slovíčko v slovníku, takže ušetríte veľmi veľa času. Okrem toho bude text vyzerať ucelene a nie ako rozorané pole. A v neposlednom rade – nezošediviete z toho.

Prečo je kvalitný preklad dôležitý

Kvalitný preklad neberte ako zbytočné výdavky, berte to ako investíciu dobudúcna. Či už ide o preklad z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo zo slovenčiny do cudzieho jazyka. Niektorí zahraniční partneri sú veľmi citliví na správny preklad a už veľakrát padol veľký obchod na tom, že v texte bolo mnoho chýb. Pri neodbornom preklade sa niekedy stáva, že pokiaľ nie ste znalcom jazykových pomerov, môžete adresáta dokonca aj uraziť. Hoci nechtiac a aj keď to vysvetlíte, vzadu v hlave to dotknutému môže aj tak ostať.

Čo by mal vedieť prekladateľ

V prvom rade by mal dokonale poznať jazyk a aj jeho zvláštnosti. Pri prekladaní by mal brať ohľad na kultúrne zvyklosti a obyčaje danej krajiny, čiže ani žiadne slovné hračky či príslovia by mu nemali byť cudzie. Nesnažte sa šetriť na dobrom prekladateľovi, môže sa vám to vypomstiť. Hľadáte odborné preklady a tlmočníkov na vysokej úrovni? Navštívte Presto-preklady.sk a v preklade sa už nikdy nestratíte.

Leave a Comment