Komerčné články Praktické tipy

Bez tohto stroja by to v zime nešlo

Aj keď máme pocit, že snehu je každým rokom menej, predsa len sa vždy nejaký objaví. O sneh na cestách sa postarajú cestári. O sneh na staveniskách, kde sa ani v zime nezastavil čas, zase ťažké pracovné stroje dozéry.

Robustné stroje takmer na všetko

Dozér si môžete predstaviť ako mohutný stroj s veľkou radlicou alebo širokou lyžicou vpredu. Tieto ťažkotonážne mechanizmy zvládajú viacero náročných úloh a svoje uplatnenie nájdu nielen na stavbe.

Hodia sa všade tam, kde treba tieto druhy prác:

 • manipulácia s odpadom na skládkach,
 • odstraňovanie sutín,
 • ťahanie telies,
 • nakladanie vozidiel z rampových konštrukcií,
 • presun sypkých materiálov,
 • plošná ťažba,
 • rozprestieranie zeminy,
 • zrovnávanie terénu,
 • odstraňovanie kríkov, balvanov, stromov,
 • zriaďovanie a údržba kanálov a dopravných ciest,
 • odhŕňanie snehu a podobne.

Tieto konštrukčne robustné stroje sú veľmi nákladné na vývoj a výrobu. Určite nie je prekvapením, že sa to prejavuje aj na nákupnej cene strojov, ktorá neklesá ani na použité stroje.

Výhodné riešenie jepožičovňa stavebných strojov, v ktorej môžete dozér získať za prijateľnú cenu len na presný čas, ktorý ho potrebujete.

Základné technické parametre

Medzi základné technické parametre dozéra patrí výkon motora, ťažná sila, pohotovostná hmotnosť, šírka pásov, rozchod pásov, dĺžka pásov, pojazdová rýchlosť, rozmer radlice a samotného stroja.

Hmotnostné kategórie začínajú od 7 t, čo je takmer ako najťažší minibager, ktorý má 9 t. Tie najťažšie dozéry majú až 183 t. Výkon motora môže byť až 956 kW.

Prevádzkový režim dozérov môže byť dobývací alebo prepravný. Z konštrukčného hľadiska sa dozéry rozdeľujú na:

 • buldozéry – radlica je trvalo nastavená na pozdĺžnu os traktora, brit radlice je rovnobežný s pojazdnou rovinou traktora, možné je zdvíhanie a spúšťanie radlice,
 • angldozéry – radlica je nastaviteľná od kolmice k pozdĺžnej osi traktora v obidvoch smeroch,
 • tiltdozéry – radlica je v zvislej rovine nastavená tak, že jeden koniec je vyššie ako druhý,
 • univerzálne dozéry – radlica sa dá nastaviť do všetkých uvedených polôh a môže sa vymeniť za iný nástroj.

Dozéry sú mimoriadne stroje, ktoré si poradia aj s tou najťažšou prácou. Nezastaví ich zima ani sneh.

Leave a Comment