Praktické tipy

Poistite sa aj keď cestujete len po Slovensku

Slováci sa vždy zaraďovali skôr k tým konzervatívnejším národom na svete, ktoré neradi skúšajú, či spoznávajú niečo mimo našej krajiny. Tomu je však už dávno koniec, keďže návšteva Slovákov v zahraničných krajinách sa každým rokom zvyšuje. Samozrejme, najväčšiu návštevnosť cudzích krajín zaznamenávame v letných mesiacoch a práve tieto cesty nemusia vždy prebiehať bez komplikácií.

Cestovné poistenie vás pred problémom neuchráni, no..

Preto je vhodné, ak pri akomkoľvek vycestovaní máte uzatvorené poistenie. To vás samozrejme pred úrazom, či akýmkoľvek problémom neuchráni, no môže vám uľahčiť vašu finančnú situáciu. Keďže riziká, pred ktorými vás poistenie chráni idú najmä do peňazí. Cestovné poistenie vám uľahčí pobyt v zahraničí. Každá poisťovňa ponúka niečo iné, každá ponuka sa líši nielen poistnou sumou, ktorú platíte, ale aj obdobím, na ktoré sa rozhodnete si cestovné poistenie uzatvoriť.

Záleží na tom, ako často ste počas roka na cestách

Ak patríte k cestovateľom, ktorí počas roka navštívia hneď niekoľko krajín, alebo väčšinu roka strávite pracovne mimo Slovenska je pre vás výhodné, ak si pri výbere cestovného poistenie vyberiete to, ktoré vás zaistí na celý rok, to znamená ročné cestovné poistenie. No ak sa do zahraničia dostanete počas leta, maximálne na víkendový zimný pobyt bude pre vás najlepšie uzatvoriť si krátkodobé cestovné poistenie.

Dôležitý je účel vašej cesty

Každá poisťovňa ponúka iné balíky služieb v rámci krátkodobého cestovného poistenia. Vy ale viete, čo je účelom vašej cesty do zahraničia, a podľa toho si vyberte ten správny. Uistite sa, že jeho obsah presne spĺňa vaše podmienky a všetky riziká, ktoré si prajete daným poistením pokryť.

Poistenie s neobmedzeným krytím

Ako sme spomínali, všade je to iné. Uzatvoriť si tak môžete cestovné poistenie platné v rámci Európy alebo na celom svete. Limity poistenia sa takisto môžu líšiť, do niekoľkých desiatok tisícok eur. Poistné krytie je rôzne, no niekde vám môžu ponúknuť aj krátkodobé cestovné poistenie s neobmedzeným krytím, to sa však odrazí aj na jeho cene. V takom prípade sa ale pri vycestovaní nemusíte báť ani pri tých najextrémnejších poistných udalostiach.

Poistiť si môžete aj šport

Najčastejšie sa ale v poisťovniach stretnete s krytím ako poistenie liečebných nákladov v zahraničí, v prípadoch úrazu, poistiť si môžete batožinu, cestovné doklady proti poškodeniu, odcudzeniu, poistenie právnej alebo technickej pomoci. To je len malá ukážka toho, čo cestovné poistenie môže kryť.

Ak ste športovec a pýtate sa, či aj športy si môžete poistiť, odpoveď je áno. Bežné krátkodobé poistenie vám bude kryť bežné športy na turistickej úrovni. Zväčša ide o športy ako plávanie, lyžovanie, potápanie, rafting, horolezectvo, ale tam to je ohraničené výškou. Ďalej tam môže patriť aj bungee jumping alebo jazda na koni. Pri extrémnejších športoch si budete musieť samozrejme priplatiť.

Poistite sa v pohodlí domova

Tak ako iné, aj cestovné poistenie si môžete uzatvoriť bez toho, aby ste navštívili danú pobočku poisťovne osobne. Online uzatvorenie poistenia je dnes bežné a vy si môžete súčasne porovnať ponuky poisťovní. To vám zabezpečí, že poisťovňa, ktorú si vyberiete bude tá najlepšia. Poistné krytie získate hneď po tom, čo zaplatíte poistné prostredníctvom internetbankingu.

Poistenie cez SMS

Poistenie si však dnes môžete uzatvoriť nielen online. V súčasnosti niektoré poisťovne ponúkajú poistenie cez SMS. Takto si môžete uzatvoriť cestovné poistenie ale len na niekoľko dní, zväčša do 14. Môže tak ísť napríklad o letnú dovolenku, kedy si poistenie vybavujete takpovediac na poslednú chvíľu. Vybaviť poistenie pomocou SMS si môžete nielen pre seba, ale aj pre celú rodinu.

Obozretní buďte pri poistení na území Slovenska, ale aj cudzích krajín

Cestovné poistenie si neuzatvárate len pri ceste za hranice, ale aj na územie Slovenska. Tu je však dôležité si uvedomiť, že to vám nebude kryť liečebné náklady. Na Slovensku mnohé poisťovne dávajú do pozornosti poistenie na zásah horskej služby, to je dôležité pri cestách do hôr.

Pri uzatváraní cestovného poistenia do zahraničia buďte obozretní na územnú pôsobnosť danej krajiny. Niektoré sa totiž nachádzajú na 2 kontinentoch, ide o štáty ako Rusko alebo Turecko. Hľadisko územnej pôsobnosti by ste pozornosť mali upriamiť aj na tie krajiny, kde sú liečebné náklady veľmi vysoké, ide o krajiny ako USA, Kanada alebo Japonsko.

Prirážka k poisteniu

S prirážkou k poisteniu sa môžete v praxi stretnúť v niektorých prípadoch. Ide o niektoré rizikové povolania, ktoré v zahraničí budete vykonávať. Môže ísť o prácu vo výškach, obchodného pilota, stavebné práce alebo niektoré manuálne práce. S prirážkou sa stretnete aj pri niektorých športoch. Niektoré vám poisťovňa ani nemusí poistiť. Ide o rizikové športy, ako potápanie, horolezectvo, skialpinizmus a iné.

Európsky zdravotný preukaz nepostačí všade

Pri štátoch ako je napríklad Česká republika, vám pri liečebnom ošetrení postačí ak máte so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia. Po jeho predložení vás ošetria v každej nemocnici v Česku, keďže takmer každá je štátna. Naproti tomu v takom Chorvátsku sú takmer všetky nemocničné zariadenia súkromné a táto karta vám stačiť nebude. Tu je výhoda cestovného poistenia.

Pripoistenia

Pod pojmom poistenie liečebných nákladov si ľudia často predstavia aj úrazové poistenie. To však funguje ako pripoistenie k cestovnému poisteniu. V praxi existujú aj iné pripoistenia, a tak sa môžete stretnúť aj s poistením nevydarenej dovolenky, storna zájazdu alebo privolania opatrovníkov. Každé je individuálne pre každú poisťovňu.

Tak, či onak, pri každom vašom vycestovaní, aj keď je to „len“ v rámci Slovenska platí, že je lepšie sa poistiť. Nikdy neviete, čo sa môže stať, a poistenie vám uľahčí preklenúť náročné obdobie po nečakanom úraze na cestách.

Leave a Comment