Praktické tipy Úspech a podnikanie Zdravie

Dosiahnite najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania

DBA, alebo aj Doctor of Business Administration je vrcholný stupeň manažérskeho vzdelania, aký môže TOP manažér dosiahnuť.

Na štúdium DBA sa v Čechách na Slovensku špecializujú iba naozajstní lídri na poli postgraduálneho vzdelávania. Jedným z nich je bezpochyby Cambridge Business School, ktorého bránami prejde každoročne niekoľko desiatok absolventov DBA, MBA, BBA, či LLM štúdia.

Štúdium DBA je určené pre všetkých vrcholových manažérov a lídrov, ktorí doslova prahnú po vedomostiach, vzdelaní a neustále na sebe chcú pracovať a držať krok s najnovšími trendami vo svojej oblasti. Toto štúdium sa nezameriava na teóriu, ale práve na aplikáciu moderných trendov do praxe a riešenie reálnych praktických problémov a otázok, s ktorými sa počas svojej praxe študenti vo firmách, či podnikoch stretávajú.

Na štúdium DBA sa v Čechách na Slovensku špecializujú iba naozajstní lídri na poli postgraduálneho vzdelávania. Jedným z nich je bezpochyby Cambridge Business School, ktorého bránami prejde každoročne niekoľko desiatok absolventov DBA, MBA, BBA, či LLM štúdia. Štúdium DBA je rozdelené na 2 semestre, počas ktorých študent absolvuje 8 modulov. V rámci jednoročného štúdia sa konajú 4 semináre, na ktorých študenti spoznajú lektorov, svojich spolužiakov a spoločne sa budú zaoberať a riešiť rôzne problematiky a metodológiu. Zvyšok štúdia prebieha distančnou formou prostredníctvom e-learningového systému, ktorý má Cambschool vyvinutý na mieru a potreby svojich študentov. V systéme na jeden klik prostredníctvom vášho mobilného zariadenia alebo tabletu, nájdete celé štúdium, všetky materiály, dokonca online o offline knižnicu so stovkami študijnej literatúry vhodnej pre vaše štúdium. Samozrejmosťou je kvalitný lektorský tím, ktorý so študentmi konzultuje nielen počas lektorských stretnutí, ale je k dispozícii aj počas online štúdia a pripravený riešiť nielen študijné otázky, ale častokrát sa študenti môžu obrátiť na lektorov aj s otázkami z praxe, s ktorými sa stretávajú pri výkone svojej funkcie, či povolania. Lektorský tím je zložený z odborníkov, dlhoročných lektorov, podnikateľov, manažérov s niekoľkoročnými skúsenosťami. Učiť vás budú teda kapacity v rámci odborov.

Prečo sa rozhodnúť pre štúdium DBA práve na Cambridge Business School?

  • je naozajstným odborníkom v manažérskom vzdelávaní, čo potvrdzujú aj získané akreditácie a certifikáty kvality;
  • počas štúdia sa budete učiť od tých najlepších;
  • štúdium je efektívne a trvá iba 1 rok;
  • štúdium pozostáva z 8 modulov, ktoré sú praktické, zaujímavé a reflektujú na aktuálne dianie;
  • štúdium je flexibilné, preto ľahko skĺbite vzdelávanie s prácou a vašim voľným časom.

Radi by ste sa o štúdiu DBA dozvedeli viac? Všetky informácie, prihlášku, ako aj referencie absolventov nájdete na: https://cambschool.sk.

Zdroj obrázku: Jirsak / Shutterstock.com

Leave a Comment