Komerčné články

Čím viac zaplatíte, tým lepšie kúpite

Keď sa riadime  zdravým sedliackym rozumom, považujeme za samozrejmé, myslieť si, že čím viac za produkty alebo služby zaplatíme, tým budú kvalitnejšia. Samozrejme niekedy to určite pravda je. Všetko však záleží na majiteľoch, alebo na tých, ktorí si ceny určujú. Aby to tak bolo, nemôže im chýbať súdnosť a česť a dobré odhadnutie hodnoty ich produktu či služby.

To nie je vždy jednoduché. Niekto, kto sa celý život  zaoberá technikou a jeho špecializácia je vývoj software sa nebude veľmi pravdepodobne orientovať v cenách služieb iných odborníkov. Môže len tipovať, akú majú hodnotu služby, ktoré poskytuje napríklad zubár. Dnes je už väčšina z odvetví rozvinutá tak obšírne ,že musíte byť v danom obore odborníkom, aby ste odhadli reálnu hodnotu za danú službu alebo produkt. Preto najviac na čom pri pravdivosti cien záleží je súdnosť a čestnosť tých, ktorý ju určujú.                                                                                                                                                                          Samozrejme, môže sa stať, že sa niekto kvalitní podcení. Pre konkurenciu to pravdepodobne znamená,  že ak si bude chcieť udržať zákazníkov, bude musieť vo firme nastaviť zníženie cien za ponúkané služby alebo produkty. Na druhej strane môže nastať aj opačná situácia, kedy konkurencia, ktorá má svoju stálu klientelu, ponúka služby alebo produkty podobné vašim za veľmi vysoké ceny, preto sa vy nemusíte báť byť trochu drahší ako ste plánovali, v prípade, ak zostane lacnejšími ako overená konkurencia. V prípade, ak budete ponúkať ešte kvalitnejšie produkty alebo služby ako vaša konkurencia, je možné, že sa počet vašich zákazníkov navýši alebo dokonca budete mať viac zákazníkov ako vaša konkurencia. V takomto prípade logika typu „čím viac zaplatím, tým kvalitnejšie kupujem“ nebude platiť. Ceny sa proste odvíjajú od viacerých faktorov, dopytu, ponuky, trhu, majiteľovi, konkurencie. Pri hľadaní kvalitných služieb sa preto pozerajte hlavne na osobné skúsenosti reálnych ľudí, najlepšie vašej rodiny, blízkych známych a dobrých priateľov, ktorí nemajú v odporúčaní osobný záujem.

 

Leave a Comment