Úspech a podnikanie

Ako sa má správať dobrý obchodník?

Začali ste podnikať a chcete byť tým najlepším odborníkom? Chcete mať čo najlepšiu klientelu? Ako prvé si vezmite k srdcu, že nesmiete na zákazníka tlačiť. To je najzákladnejšie pravidlo! Akonáhle sa začnete svojmu potencionálnemu zákazníkovi vtierať, vezme nohy na plecia a uteká. Pritom mu môžete ponúkať produkt, ktorý by potreboval, avšak svojím prístupom ho odplašíte.

Poďme si však zhrnúť ako by sa mal správny obchodník – podnikateľ správať.

shutterstock_232581169

Je byť obchodníkom jednoduché?

Prečo si mnohí ľudia myslia, že byť obchodníkom je jednoduché? Vari nevidia koľko nervov musí ten najlepší obchodník vynaložiť na to, aby dokázal predať svoj produkt? Niekedy sa mu to nepodarí a stojí ho to kopec času. Nuž, toto musí každý obchodník podstúpiť. Niekedy sa investovaný čas do predania produktov a služieb nevráti, niekedy sa vráti až dvojnásobne!

Dobrá komunikácia

Ak chcete byť dobrým obchodníkom, je potrebné ovládať verbálnu a aj neverbálnu komunikáciu. Samozrejmosťou je, aby ste nepoužívali žiadne vulgarizmy. Vaši klienti by si o vás pomysleli a nechceli by s vami uzavrieť obchod. Ak správne komunikujete, dosiahnete vždy to čo chcete. Myslíte si, že neverbálna komunikácia nie je taká dôležitá ako verbálna? Mýlite sa! Správna proxemika a posturika tiež čosi spraví. Neviete čo tieto dve zdanlivo cudzie slová znamenajú?

Pod proxemikou rozumieme vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá priestorovou dištanciou. V praxi – nemôžete byť na potencionálneho klienta nalepený, aby ste mu predali svoju službu alebo produkt. Vždy dodržiavajte potrebnú zónu. Zato posturika je neverbálna komunikácia fyzickým postojom. Ak stojíte zapretý o stôl, nepôsobíte príliš dôveryhodne. Ak sa pozeráte na všetky pavučiny v kútoch a nie priamo na klienta, tak tiež nepôsobíte dôveryhodne.

Pozerajte sa priamo do očí a seďte alebo stojte vzpriamene!

Ovládanie verbálnej a neverbálnej komunikácie vám zabezpečí, že z vás bude ten najlepší obchodník- podnikateľ v okolí.

Leave a Comment