Komerčné články Praktické tipy

Ako na oddlženie? Vyskúšajte správu záväzkov!

Pád do dlhovej pasti môže byť rýchly a prekvapivý. Stačí jedna neuvážená pôžička, výpověď zo zamestnania alebo dlhodobá choroba a už je z vás dlžník, ktorý nie je schopný splácať svoje  záväzky. Ako sa s takouto situáciou čo najlepšie vysporiadať?

Prvým a nejdôležitejším pravidlom je nepridávať si ďalšie problémy v podobe požičiavania si ďalších peňazí. Splácať pôžičku ďalšou pôžičkou nie je dobré riešenie. K pôvodnej pôžičke pridáte ďalší záväzok, na ktorom máte ďalšie úroky, čo znamená ďalšie peniaze naviac, ktoré musíte vrátiť a nemáte ako.

Druhé, ale nie menej dôležité pravidlo, je nestrkať hlavu do piesku. Nedvíhať telefóny, nepreberať poštu, ignorovať výzvy a všeobecne problém ignorovať väčšinou vedie k ďalším a ešte horším problémom, často v podobe exekútora klopajúceho na dvere. Zhlboka se nadýchnite, ukľudnite sa a začnite problém riešiť čo najskôr.

Tretie pravidlo znie „Pokiaľ si neviete rady, nebojte sa požiadať o pomoc“. Nie každý si je istý sám sebou, keď dôjde na riešenie zložitej finančnej situácie a všetkej administratívy a právnych kľučiek s tým spojených. Ale to ani nemusí. Na to existujú právníci a školení finanční poradci, ktorých povolaním, a snáď aj poslaním, je pomáhať a radiť ľuďom pri riešení finančných problémov. Nie, nie sú to kúzelníci, ktorí vás magicky zbavia všetkých dlhov, ale pomôžu vám spravovať vaše záväzky tak, aby ste každý mesiac nemuseli vyhodiť aj posledné euro a splácanie pre vás nebolo nočnou morou.

Čo vám odborníci na správu môžu reálne ponúknuť?

Odborníci z Prvej oddlžovacej majú jasný plán. Hlavným cieľom je zaistiť, aby ste zaplatili naozaj len toľko, koľko podľa zákona zaplatiť máte. Základné minimum, ktoré vám ich odborníci na správu záväzkov ponúkajú je poradenstvo. Ak si prajete problém riešiť bez nich, nehanbite sa požiadať ich aspoň o radu a konzultáciu.

Ak vám problémy prerastajú cez hlavu a už nemáte odvahu ani nervy na ich riešenie, zverte sa im do rúk viac. V prvom rade za vás prevezmú administratívne záležitosti a dohliadnu na dodržovanie zákonných postupov. Pomôžu vám reagovať na kroky veriteľov a dohliadnu na dodržiavanie zákona z ich strany, spíšu s vami návrhy, odvolania, vyjadrenia a ďalšie písomnosti, pomôžu vám zrušiť súdne rozsudky, alebo zastaviť súdne či exekučné riadenie, ktoré je v rozpore so zákonom, ale aj neoprávnené zrážky zo mzdy.  

Ďalej si vezmú pod ruku všetky vaše úverové zmluvy, posúdia ich a vypracujú vám plán oddlženia, ktorý pre vás bude najprijateľnejší a hlavne zvládnuteľný. Hlavným cieľom je zastaviť rast dlhov a splácanie čo najviac uľahčiť. V mnohých prípadoch sa aj podarí znížiť dlh alebo ho dokonca úplne zrušiť.

Niekedy k tomu stačí len dôkladné preskúmanie zmluvy. Jedným z príkladov môže byť zmluva spísaná na spotrebiteľský úver, ktorej chýbali zo zákona povinné náležitosti. Výsledkom bolo zníženie dlžnej čiastky z 3 025,21 eur len na 1 199,87 eur. Súd vtedy zbavil dlžníka povinnosti platiť úroky z úveru aj poplatky, ktoré sú s úverom spojené. Naviac povolil splácanie dlhu po 40 eur mesačne.

Viac na www.prvaoddlzovacia.sk.

Leave a Comment