Auto-moto Komerčné články Praktické tipy

Keď klimatizácia v aute nefunguje: možné riešenia

Letné dni sa ešte neskončili, a tak je jazda s klimatizáciou nevyhnutná nielen pre zvýšený komfort pri šoférovaní, ale aj z bezpečnostného hľadiska. Ak sa totiž v aute horúci vzduch nevyvetrá alebo nevychladí klimatizáciou, hrozí vášmu organizmu prehriatie, čo môže mať za následok spomalené reflexy. Nefunkčná klimatizácia dokáže ale spôsobiť vrásky na čele najmä vtedy, keď odmietne pracovať v tej najnevhodnejšej chvíli. Napríklad keď idete na dovolenku. Prečo vám ale môže klimatizácia haprovať? Prinášame šesť najčastejších dôvodov a následne aj možné riešenia.

1.   Chýbajúce chladivo v systéme

Základnou zložkou celého klimatizačného okruhu je chladivo, ktoré sa premieňa z plynného skupenstva na kvapalné a naopak, a tým chladí vzduch vo vašom novom vozidle Opel Astra. Použité chladivo je chemická zlúčenina fluóru, uhlíka a vodíka so špecifickými vlastnosťami.

A hoci je klimatizačný okruh uzatvorený, čiže by teoreticky z neho nemalo unikať žiadne chladivo, skutočnosť je taká, že predsa len k istým stratám dochádza. Tieto straty sú spôsobené predovšetkým skutočnosťou, že v klimatizačnom okruhu dochádza k veľkým tlakovým zmenám. V dôsledku nich aj kvalitné tesnenia medzi hadicami a v jednotlivých komponentoch určitú časť chladiva prepustia.

2.   Nepravidelné napĺňanie klimatizácie

Nechajte si skontrolovať a naplniť klimatizáciu vo vašom novom aute Opel Crossland minimálne každé dva roky, ale kontrolu môžete vykonať aj každoročne. Profesionálne plnenie klimatizácie pozostáva z odsatia starého chladiva, vákuovania systému, kontroly tesnosti a načerpaní nového chladiva spolu s olejom a kontrastnou UV látkou. Potom budete mať istotu, že vás klimatizácia v letných horúčavách nesklame.

3.   Nefunkčný kompresor klimatizácie

Kompresor je jednou z najdôležitejších súčastí klimatizačného okruhu, ktorý sa ale vekom opotrebúva a tým stráca na účinnosti. Môže tiež nastať porucha ventilu regulujúceho množstvo chladiva, vstupujúceho do kompresora. Riešením tohto problému je oprava či výmena za nový.

4.   Systém slabšie tesní

V klimatizačnom okruhu sa môžu vyskytnúť aj väčšie diery, cez ktoré môže vo veľkom uniknúť chladivo. Je dôležité kontrolovať v servise aj tesnosť celého systému, napríklad testom tesnosti. Ten spoľahlivo odhalí všetky problematické miesta, ktoré sa potom dajú opraviť.

5.   Zablokovaný kondenzátor

V kondenzátore nastáva zmena skupenstva chladiva z plynného na kvapalné. Nachádza sa v prednej časti auta, pričom sa niekedy môže upchať alebo poškodiť nečistotami z cesty. Upchatie sa potom prejaví na účinnosti chladenia.

6.   Porucha elektroniky a ventilátorov

Posledný z dôvodov, prečo by nemusela vo vašom novom aute Opel Mokka chladiť klimatizácia, je porucha elektroniky. Napríklad v jednotke, ktorá má na starosti riadenie komfortných prvkov výbavy, či v poruche jedného zo senzorov vyhodnocujúcich teplotu. Problém môže byť aj s ventilátormi, ktoré vháňajú vzduch od výparníka do interiéru auta.

Riešenia a prevencia porúch

Doteraz sme si načrtli rôzne príčiny, pre ktoré vám nemusí dobre fungovať klimatizácia v aute. Ako sa ale takýmto problémom vyvarovať a tak predĺžiť dobré fungovanie klimatizácie?

  • Klimatizáciu používajte celoročne, aspoň raz mesačne. Znížite tým riziko zadrhnutia kompresora a odhalíte jej prípadnú zníženú viditeľnosť.
  • Zhruba 5 – 10 minút pred dojazdom vypnite kompresor tlačidlom A/C, vysuší sa tak výparník a obmedzí sa množenie baktérií a plesní v klimatizačnom okruhu.
  • –          Čo najskôr zájdite do servisu, ak odhalíte niečo nefunkčné. Zverte vozidlo odborníkom, ktorí odhalia príčinu problému a odborne zasiahnu, čo sa vám potom vráti v podobe kvalitnej a fungujúcej klimatizácie.

Leave a Comment