Praktické tipy

Vedeli ste, ako sa upravuje voda?

Pitná voda je vzácnym životne dôležitým zdrojom. Odhaduje sa, že iba 0,4% vody na planéte je vhodných na ľudskú spotrebu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné investovať do čistenia vody, aby sa zaistilo, že každý má prístup k tomuto životne dôležitému zdroju.

Z čoho pozostáva úprava vody?

Čistenie vody je proces, pri ktorom sa voda upravuje tak, aby ju ľudia mohli konzumovať bez toho, aby existovalo zdravotné riziko. Spotreba sa môže týkať pitia a prípravy jedla.

Čistenie spočíva predovšetkým v odstránení látok, ktoré sú pre ľudí toxické, ako sú chróm, olovo a zinok, ako aj rias, piesku alebo baktérií a vírusov, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode. Jeho cieľom je v podstate eliminovať akékoľvek potenciálne riziko pre zdravie ľudí.

AKO ČISTÍME VODU?

Proces čistenia vody sa líši podľa prírodných charakteristík terénu. Napríklad:

  1. Ak je zdroj vody na povrchu (riečna voda alebo jazero), čistenie by malo pozostávať z procesu oddeľovania určitých zložiek prírodnej vody, po ktorom nasleduje zrážanie nečistôt, filtrácia a dezinfekcia chlórom, alebo ozónom.
  1. Pokiaľ zdroj vody obsahuje soli alebo ťažké kovy, je spôsob odstránenia týchto nečistôt komplikovanejší a nákladnejší. V pobrežných oblastiach alebo regiónoch s obmedzenými vodnými zdrojmi sa pitná voda môže získať odsoľovaním, ktoré zvyčajne zahŕňa reverznú osmózu, alebo destiláciu.

 

POSTUP ČISTENIA VODY PO ETAPÁCH

Ako sme videli, procesy čistenia sa líšia podľa každej situácie, existujú určité štádiá, ktoré sú spoločné pre všetky ošetrenia, a to nasledovne:

  1. Predúprava vody

Prvý krok spočíva v odstránení veľkých látok. Potom sa z vody oddelí piesok, aby sa zabránilo poškodeniu čerpadiel v zariadení na pitnú vodu . V tomto štádiu sa zvyčajne vykonáva aj predbežná dezinfekcia, aby sa zničili rôzne organické látky.

 

  1. Koagulácia – Flokulácia

Nízkotlakové čerpadlá dopravujú vodu do zmiešavacej komory, v ktorej sú zabudované prvky, ktoré vodu čistia. V tejto fáze procesu čistenia sa pH upraví pridaním kyselín alebo zásad a koagulačných vodných činidiel.

 

  1. Dekantácia

V karanténe sú suspendované častice vo vode oddelené gravitáciou. Hustejšie škodlivé sedimenty zostávajú na dne, kde sú eliminované a najmenej husté pokračujú rozpustené v dekantovanej vode.

  1. Filtrácia

Po dekantácii voda prechádza cez porézne médium, aby sa vylúčil najmenší hustý sediment. Tieto filtre odstraňujú nečistoty. Existujú rôzne druhy filtrov, napríklad piesok alebo aktívne uhlie.

 

  1. Dezinfekcia

Nakoniec sa pridá chlór na odstránenie všetkých druhov baktérií alebo vírusov. Ak je potrebné odstrániť patogény z podzemnej vody alebo prírodných prameňov, môže sa napríklad použiť ultrafialové žiarenie, alebo ozón.

 

  1. Analýza

Po dokončení procesu je nevyhnutné vykonať rôzne analýzy vody, aby sa potvrdilo úspešné čistenie. Pitná voda musí byť bezfarebná, bez zápachu a musí byť v súlade s predpismi platnými v danej krajine.

Leave a Comment