Komerčné články

Tipy, ako na chvíľu „vypnúť“

Schopnosť „vypnúť“ sa čoraz viac vytráca. Množstvo pracovných povinností neustále narastá a tým, že sme vďaka moderným informačno-komunikačným technológiám prakticky kedykoľvek a kdekoľvek dostupní, sa stiera nielen rozdiel medzi pracovným a súkromným životom, ale aj schopnosť sa zabaviť či ľudovo povedané „vypnúť“.

Z vyššie uvedeného dôvodu rastú preto aj nároky na schopnosť ľudí sa uvoľniť či zamerať svoju myseľ na iné oblasti než na prácu. Ako teda na to? V prvom rade je dobré si uvedomiť, v akom prostredí chceme vypnúť. Mnohé štúdie poukazujú na to, že počas intenzívnej práce by sme si mali dať krátku prestávku. Práve táto skutočnosť je často veľmi náročná, nakoľko sa nevieme odpútať od našej činnosti, pričom v poradovníku na nás čakajú ďalšie úlohy, ktoré sú zoradené podľa svojej dôležitosti. Drobnú prestávku je však potrebné si dopriať aj v súkromnom živote. Povinnosti v domácnosti či hektický súkromný život si vyžadujú taktiež veľa času a pozornosti, takže predstavujú určitý zdroj stresu, ktorý môže niekto vnímať dokonca rovnako ako pracovný stres.

Ako sa teda na chvíľu zastaviť? Začnite uvedomením si, že krátka pauza od aktuálnej činnosti nie je nutne prokrastinácia,  t.j. odkladanie činností v prospech neproduktívnych aktivít. Riziku prokrastinácie sa vyhnete jednoducho – stanovte si presne časový limit na to, akú dlhú pauzu si dáte.

Konkretizujme si, ako si dať krátku pauzu či už počas práce alebo počas náročnejších činností v súkromnom živote:

  • Dajte si niekoľkominútovú prestávku, počas ktorej nebudete nič robiť a skúste podľa možností zamedziť tomu, aby ste rozmýšľali nad prácou.
  • Opustite miestnosť, v ktorej sa nachádzate a prejdite pár krokov, ak takú možnosť máte, prípadne ak nebudete na pracovisku či inde zbytočne pútať na seba pozornosť.
  • Dajte si niečo pod zub a doplňte svoju energiu. Kúsok ovocia a kávička vedia niekedy spraviť zázraky a zvýšiť Vašu produktivitu.
  • Zabavte sa. Skúste si zahrať napríklad hry. Online kasína ponúkajú v tomto ohľade vynikajúcu alternatívu k herným aplikáciám, pretože hráčom umožňujú si zahrať si v online kasíně zdarma a bez prihlásenia priamo v prehliadači svojho počítača či mobilného telefónu.
  • Porozprávajte sa s niekým. Či už s Vaším kolegom alebo kolegyňou (samozrejme len vtedy, ak ich neodtrhnete od dôležitej práce), resp. prostredníctvom sociálnych sietí. Dbajte však opäť na to, aby sa z krátkeho rozhovoru nestal siahodlhý dialóg.

Krátkodobé prestávky a schopnosť „vypnúť“ umožňujú zlepšiť koncentráciu a tým aj produktivitu. Venujte tejto tematike preto adekvátnu pozornosť, pretože pozitívne efekty schopnosti zmeniť na niekoľko minút tok svojich myšlienok sa prejavia už v priebehu veľmi krátkeho času.

Leave a Comment