Komerčné články

Spoznajte význam informačných systémov v podnikaní

Informačný systém v podnikaní

Žiadne riadenie sa nezaobíde bez organizácie a predpisov. Podobne je to aj v podnikaní. Obrovské množstvo úloh, ktoré musí zvládnuť minimálny počet ľudí. Na zľahčenie mnohých z nich veľmi dobre poslúži kvalitný informačný systém. Je dôležitý, pretože pomáha zabezpečiť dodržiavanie manažérskych funkcií, absorbovať nové technológie pre správu záznamov a minimalizovať riziko.

Informačný systém v podnikaní

Informačný systém v podnikaní

Hlavné výhody

Medzi hlavné úlohy a výhody takýchto systémov patrí integrácia podnikových procesov a práce zamestnancov s cieľom vytvárať účinné toky pracovných činností a dosahovať vyššiu produktivitu. To znamená, že celkový chod určitej firmy je napojený na jeden systém, s pomocou ktorého sa všetko riadi. Jednoduchá koordinácia činností s ERP. Nesmieme pri tom zabudnúť, že dôležitou časťou informačného systému je aj jeho automatizácia, ktorá sa zaisťuje prostriedkami výpočtovej techniky.

Technicky naprogramované balíky, ktoré zhromažďujú, prenášajú, spracovávajú, distribuujú, ukladajú, vyberajú potrebné informácie pre svojich riadiacich pracovníkov. Cez príslušné pamäťové média sa šíria všetky uložené dáta na konkrétne miesto. Vznikne z toho napríklad efektívny pokladničný systém, ktorý veľmi dobre využije nejedno stravovacie zariadenie.

Efektívny pokladničný systém

Efektívny pokladničný systém

Jednoduché riadenie

Využívajú sa najmä v manažérskych funkciách. Sú základom akéhokoľvek rozhodovania a ľudskej činnosti. Manažment sa ako taký riadením zaoberá v prvom rade. V súčasnosti sa veľmi dynamicky rozvíjajú, pričom ich hlavnou úlohou je podpora rozhodovania všetkých vrstiev riadenia. Ďalšou výhodou je úspora veľkého množstva času, ktorá sa pri tejto pozícii jednoznačne hodí.

Podobným prostriedkom, ktoré uľahčujú každodenné účtovné operácie  sú transakčné IS, pre zabezpečenie vrcholového vedenia poslúžia exekutívne IS.

Jednoduchým príkladom takéhoto systému je aj internet, či už doma alebo v škole. obrovské množstvo dát, ktoré spracúva takmer každý jeden z nás.

Leave a Comment