Komerčné články Praktické tipy

Relé ako ochrana elektrického obvodu

Okrem poistiek a ističov je možné najmä u náročnejších elektrických obvodov využívať selektívnu ochranu prostredníctvom integrovaných spínacích, prepínacích a rozpínacích prvkov – relé. Relé je pomerne jednoduchá elektronická súčiastka, ktorá sa aplikuje na vetvených alebo multifunkčných elektrických zariadeniach k podmienenému alebo riadenému spínaniu funkčných častí predovšetkým v oblasti náročnejších priemyselných automatizačných a robotických strojoch. Fungujú na báze sekundárneho slaboprúdového obvodu, ktorého účelom je ovládať spínacie prvky a tým zapínať alebo vypínať časť elektrického obvodu, ktorá nie je pre daný úkon potrebná, alebo jej hrozí pri určitom výkone riziko preťaženia.

Použitie a výhody jednotlivých typov relé

Štandardne sa využívajú dva typy relé, ktoré sa od seba líšia predovšetkým principiálnou technológiou spínania, rozpojovania alebo prepínania vetvy elektrického obvodu, ktoré sa osadzujú na jednofázové alebo trojfázové obvody, prípadne v aplikácii na kontinuálny rozvod prúdu, a to klasické mechanické alebo SSR, teda polovodičové typy.

Mechanické relé

Mechanické alebo tiež elektromagnetické relé funguje na princípe posunu spínacieho prvku, ktorý je vložený do cievky s riadeným elektromagnetickým poľom. Výhodou tohto typu relé je možnosť veľmi variabilného riešenia pre obvody s veľkým rozpätím veľkosti pretekajúceho prúdu. Mechanické relé sa používa najmä pre väčšie zariadenia a automatizačné stroje, v ktorých sa používajú prúdy vyšších hodnôt, je lacnejšie, ale kvôli implementácii mechanického prvku má v porovnaní s SSR typmi oveľa nižšiu životnosť.

Polovodičové relé

Alternatívou mechanických relé v menej náročných a mikroelektronických obvodoch je polovodičové SSR relé, ktoré nevyužíva mechanického prvku ale spínanie či rozpojovanie obvodu realizuje na odporovom princípe. Bázou tohto riešenia je využitie izolačných vlastností polovodičov, ktoré pri zmene prúdových charakteristík menia svoje vlastnosti. Veľkou výhodou tohto typu relé je jeho životnosť, ktorá pohybuje v hodnotách až desaťnásobku počtu cyklov, ktorého dosahujú relé mechanické. Tento aspekt sa premieta do ceny súčiastky, umožňuje však kontinuálne dlhšie využívanie zariadenia, čo je žiaduce najmä u aplikácií s deklarovanou dlhou periódou bezporuchovosti.

Výber vhodného relé

Pri rozhodovaní o tom, aký typ relé pre konkrétny projekt zadovážiť sa vždy orientujte podľa toho, akú funkciu má v obvode plniť, aké sú prúdové nároky obvodu a aká je požadovaná životnosť zariadenia. V katalógu spoločnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.) nájdete celú škálu relé súčiastok s rozličnými vlastnosťami, ktoré sú špecifické hlavne s ohľadom na zariadenie, do ktorého sa integrujú. Väčšie relé sa spravidla uplatňujú na priemyselné zariadenia alebo automobily s vysokou prúdovou charakteristikou a sú výhradne elektromagnetické (mechanické), menšie typy sa aplikujú najmä v elektrotechnike a mikroelektronike.

Leave a Comment